ReadyPlanet.com
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
bulletPrint on Demand
bulletInk Jet Digital Printing
bulletLaser Digital Printing
bulletสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ
bullet3 ขนาดกระดาษมาตรฐาน iso ansi อเมริกาเหนือ
bulletวางแผน ทำ หนังสือรุ่น
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

รับพิมพ์ รับทำ ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, บิล, เป็นเล่ม

ใบกำกับภาษีคืออะไร?

กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ ใบกำกับภาษี เพื่อออกให้ลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บจากลูกค้านั่นเอง โดยใบกำกับภาษีนี้จะต้องมีอย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นต้นฉบับ 1 ใบสำหรับมอบให้แก่ลูกค้า และส่วนที่เป็นสำเนาอีก 1 ใบสำหรับผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษี โดยให้เก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

ใบส่งสินค้า หรือ ใบส่งของ คืออะไร?

ใบส่งสินค้า หรือ ดีลิเวอร์ ออเดอร์ Deliver Order เป็นเอกสารที่ทางผู้ประกอบการจัดทำขึ้น แสดงรายละเอียดของสินค้าที่มีการสั่งซื้อ โดยลูกค้าจะต้องตรวจเช็คของที่นำส่งตามรายการว่าครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นจึงทำการเซ็นรับของ

ใบเสร็จรับเงิน คืออะไร?

ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจะออกให้เมื่อได้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องออกใบเสร็จทุกครั้งที่ทำการรับจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการ

(ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มถูกต้องตามระเบียบสรรพากร เจอาร์ทำแบบให้ฟรี)

รับพิมพ์ รับทำ- ใบกำกับภาษี - ใบเสร็จรับเงิน -ใบส่งสินค้า - ใบส่งของบิลต่าง ๆโดยจัดพิมพ์แบบเป็นรูปเล่มเท่านั้น ทำแบบให้ฟรี ไม่รับพิมพ์แบบกระดาษต่อเนื่อง แต่ละเล่มจะมีเอกสารทั้งหมด 50 ชุด ลูกค้าสามารถกำหนดจำนวนใบต่อชุดได้สูงสุดไม่เกิน 6 ใบ เพราะหนากว่านั้น printer พิมพ์แผ่นหลังๆ ไม่ติด จะตีเบอร์ลงไปเลยหรือเว้นว่างไว้กรอกเองก็ได้ กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษเคมีแบบมีก็อบปี้ในตัวซึ่งช่วยให้ตัวหนังสือคมชัดมากขึ้น ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบ มีสีให้เลือกดังนี้คือ สีขาว – เขียว  - ชมพู – เหลือง – ฟ้า ซึ่งลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการให้เรียงลำดับสีอย่างไร เนื่องจากการไปเรียงลำดับสีใหม่ในภายหลังอาจก่อให้เกิดปัญหาการเขียนไม่ติดได้

 
ใบกำกับ01
 
กระดาษใบกำกับ
 
เรายังพิมพ์ บิลเงินสด ใบวางบิล ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย

 

 

ใบกำกับภาษี เป็นรูปเล่ม    

 

   
 

 

 

  คลิกเพื่อดู ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบหักภาษี