ReadyPlanet.com
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
bulletPrint on Demand
bulletInk Jet Digital Printing
bulletLaser Digital Printing
bulletสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ
bulletขนาดกระดาษมาตรฐาน
bulletวางแผน ทำ หนังสือรุ่น
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/บิล
bulletซองผ้าป่า ซองกฐิน ใบฎีกา
bulletสติกเกอร์ พีวีซี ฟอยล์
bulletแผ่นพับ ใบปลิว leaflet
bulletซองจดหมาย ซองเอกสาร
bulletกระดาษหัวจดหมาย Letter
bulletปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนจีน
bulletโบรชัวร์ โบวชัวร์
bulletกล่องกระดาษแข็ง ครีม ฟอยล์
bulletฉลากสินค้า ป้ายสินค้า
bulletทำถุงกระดาษแฟชั่น
bulletโปสต์การ์ด ส.ค.ส.
bulletการ์ดงานบวช/อุปสมบท
bulletแผ่นพับบทสวดมนต์
bulletแบบฟอร์มทั้วไป
bulletประกาศนีบัตร
bulletแฟ้มกระดาษ แฟ้มสัมมนา
bulletซอง อลูมิเนียม ฟอยล์
bulletพิมพ์การ์ดงานแต่งงาน
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/บิล


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษี, ใบส่งสินค้า, ใบส่งของ, บิลเงินสด และ ใบเสร็จรับเงิน

ใบกำกับภาษีคืออะไร?

กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำใบกำกับภาษี เพื่อออกให้ลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บจากลูกค้านั่นเอง โดยใบกำกับภาษีนี้จะต้องมีอย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นต้นฉบับ 1 ใบสำหรับมอบให้แก่ลูกค้า และส่วนที่เป็นสำเนาอีก 1 ใบสำหรับผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษี โดยให้เก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

ใบส่งสินค้าหรือใบส่งของคืออะไร?

ใบส่งสินค้า หรือ เดลิเวอร์ ออเดอร์ (Deliver Order) เป็นเอกสารที่ทางผู้ประกอบการจัดทำขึ้น แสดงรายละเอียดของสินค้าที่มีการสั่งซื้อ โดยลูกค้าจะต้องตรวจเช็คของที่นำส่งตามรายการว่าครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นจึงทำการเซ็นต์รับของ

ใบเสร็จรับเงินคืออะไร?

ใบเสร็จรับเงินกับบิลเงินสดเป็นเอกสารชนิดเดียวกันที่ผู้ประกอบการจะออกให้เมื่อได้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องออกใบเสร็จทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย

 

JR Printing รับพิมพ์บิลต่าง ๆ - ใบกำกับภาษี - ใบส่งสินค้า - ใบส่งของ – ใบเสร็จรับเงิน โดยจัดพิมพ์แบบเป็นเล่มเท่านั้น ไม่รับพิมพ์แบบกระดาษต่อเนื่อง แต่ละเล่มจะมีเอกสารทั้งหมด 50 ชุด ลูกค้าสามารถกำหนดจำนวนใบต่อชุดได้สูงสุดไม่เกิน 6 ใบ จะตีเบอร์ลงไปเลยหรือเว้นว่างไว้กรอกเองก็ได้ กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษเคมีแบบมีก็อบปี้ในตัวซึ่งช่วยให้ตัวหนังสือคมชัดมากขึ้น ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบ มีสีให้เลือกดังนี้คือ สีขาว – เขียว  - ชมพู – เหลือง – ฟ้า ซึ่งลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการให้เรียงลำดับสีอย่างไร เนื่องจากการไปเรียงลำดับสีใหม่ในภายหลังอาจก่อให้เกิดปัญหาการเขียนไม่ติดได้

 

เรายังพิมพ์ บิลเงินสด ใบวางบิล ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย

 

 

ใบกำกับภาษี เป็นรูปเล่ม