dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
สติ๊กเกอร์
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์ สกรีน ซองฟอยลฺ์
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
bulletPrint on Demand
bulletInk Jet Digital Printing
bulletLaser Digital Printing
bulletสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ
bullet3 ขนาดกระดาษมาตรฐาน iso ansi อเมริกาเหนือ
bulletวางแผน ทำ หนังสือรุ่น
bulletประวัติปฏิทินตะวันตก
bulletประวัติ ปฏิทินจีน
bulletเรื่องของปีชง ปฏิทินจีน
bulletวิธีสะเดาเคราะห์ด้วยตนเอง
bulletวิธีกรวดน้ำถูกต้องได้บุญ
bulletวิธีขอขมา ถอนคำอธิษฐาน
แบบฟอร์มทั้วไป

ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใช้สำหรับกรอกรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับทางบริษัท  ลูกค้าให้ทางโรงพิมพ์ พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ โลโก้ ของบริษัทพิมพ์ลงในแบบฟอร์มได้  ลูกค้าไม่ต้องกรอกใหม่ทุกครั้งที่เขียนหรือพิมพ์ ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาในการทำเอกสาร เป็นฟอร์มที่มีก๊อปปี้ มาตรฐานมี 4 ใบต่อชุด

ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแสดงรายการภาษี

ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ฉบับที่ 3 สำเนา-แนบนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

ฉบับที่ 4 สำเนา สำหรับบัญชี

ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

  ราคาใบหัก

 

ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น ใบสั่งจ่าย เงินสด ใบสั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น เป็นแบบฟอร์มที่ไม่มีสำเนา มาตรฐานเล่มละ 100 ใบ ถ้าเป็นแบบฟอร์มมีสำเนา เช่น ใบสั่งซื้อ ชุดหนี่งจะมีหลายใบ มาตรฐานเล่มละ 50 ชุด แต่ละชุดมีกี่ใบแล้วแต่ลูกค้า

 

 คลิกเพื่อดู พิมพ์ใบกำกับภาษี

 

พิมพ์ใบกำกับภาษ๊