ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์กระดาษครอบแก้ว
dot
dot
dot
dot
bulletวันพืชมงคล ในปฏิทิน


nanasara


ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน รับพิมพ์เป็นเล่ม

 

ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกให้ลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากลูกค้านั่นเอง 

 

ใบกำกับภาษีนี้จะต้องมีอย่างน้อย 2 ฉบับ ส่วนที่เป็นต้นฉบับ 1 ใบสำหรับมอบให้แก่ลูกค้า และส่วนที่เป็นสำเนาอีก 1 ใบสำหรับผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษี โดยให้เก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

 

กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ ใบกำกับภาษี เพื่อออกให้ลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บจากลูกค้านั่นเอง 

ใบกำกับภาษี

 

ใบส่งสินค้า หรือ ใบส่งของ คืออะไร?

 

 

ใบส่งสินค้า หรือ ดีลิเวอร์ ออเดอร์ Deliver Order เป็นเอกสารที่ทางผู้ประกอบการจัดทำขึ้น แสดงรายละเอียดของสินค้าที่มีการสั่งซื้อ โดยลูกค้าจะต้องตรวจเช็คของที่นำส่งตามรายการว่าครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นจึงทำการเซ็นรับของ

 

 

ใบเสร็จรับเงิน คืออะไร?

 

 

ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจะออกให้เมื่อได้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องออกใบเสร็จทุกครั้งที่ทำการรับจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการ

 

 

(ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มถูกต้องตามระเบียบสรรพากร เจอาร์ทำแบบให้ฟรี)

 

รับพิมพ์ รับทำ- ใบกำกับภาษี - ใบเสร็จรับเงิน -ใบส่งสินค้า - บิลเงินสด ราคาถูก – บิลต่าง ๆโดยจัดพิมพ์แบบเป็นรูปเล่มเท่านั้น ทำแบบให้ฟรี ไม่รับพิมพ์แบบกระดาษต่อเนื่อง แต่ละเล่มจะมีเอกสารทั้งหมด 50 ชุด ลูกค้าสามารถกำหนดจำนวนใบต่อชุดได้สูงสุดไม่เกิน 6 ใบ เพราะหนากว่านั้น printer พิมพ์แผ่นหลังๆ ไม่ติด จะตีเบอร์ลงไปเลยหรือเว้นว่างไว้กรอกเองก็ได้ กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษเคมีแบบมีก็อบปี้ในตัวซึ่งช่วยให้ตัวหนังสือคมชัดมากขึ้น ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบ มีสีให้เลือกดังนี้คือ สีขาว – เขียว  - ชมพู – เหลือง – ฟ้า ซึ่งลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการให้เรียงลำดับสีอย่างไร เนื่องจากการไปเรียงลำดับสีใหม่ในภายหลังอาจก่อให้เกิดปัญหาการเขียนไม่ติดได้

 
ใบกำกับ01
 
กระดาษใบกำกับ
 
 
 
เรายังพิมพ์ บิลเงินสด ใบวางบิล ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
 

 

ราคาใบกำกับภาษี

ราคาใบกำกับภาษี

 ราคาใบกำกับภาษี

 ราคาใบกำกับภาษี

 

 ราคาใบเสร็จรับเงิน

 ราคาใบเสร็จรับเงิน

 

 

 

 

 

พิมพ์หัวจดหมาย

 

 พิมพ์ซองจดหมาย

 

   คลิกเพื่อดู    nanasara
 

 

     >เวบกรมสรรพากร                                        >เวบกระทรวงพาณิชย์                              

     >สถานที่ตั้ง/เบอร์โทรสรรพากร                        >งานจดทะเบียนและพัฒนาธุรกิจ

     >ประมวลรัษฎากร                                         >บริการด้านนำเข้าและส่งออก

     

     

 

 

  คลิกเพื่อดู ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบหักภาษี