ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
สติ๊กเกอร์
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์ สกรีน ซองฟอยลฺ์
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
dot
dot
dot
dot
กระดาษหัวจดหมาย Letter

 

 

กระดาษหัวจดหมาย

 

โรงพิมพ์ เจอาร์ รับพิมพ์ หัวจดหมาย ขนาดมาตรฐาน คือ 21 x 29.7 ซม. ส่วนใหญ่จะใช้ กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม ถ้าเป็นฝรั่งชอบใช้ 100 แกรม  กระดาษหัวจดหมาย ถ้าสั่งเป็นเล่ม เล่มละ 100 แผ่น มาตรฐาน ถ้าสั่งเป็นรีม รีมละ 500 แผ่น มาตรฐาน กระดาษปอนด์ที่ใช้พิมพ์ หัวจดหมายเนื้อ จะละเอียดกว่า กระดาษถ่ายเอกสาร ทำให้จับแล้วรู้สึกว่าบางกว่ากระดาษถ่ายเอกสาร ทั้งๆ ที่ แกรม เท่ากัน

 

 หัวจดหมาย

 

 

คลิกเพื่อดู ซองจดหมาย

 ซองจดหมาย