ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
สติ๊กเกอร์
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
ปฏิทินแขวนโปสเตอร์
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์ สกรีน ซองฟอยลฺ์
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์กระดาษครอบแก้ว
dot
dot
dot
dot


nanasara


ซองผ้าป่า ซองกฐิน ใบฎีกา

 รับพิมพ์ซองผ้าป่า ซองกฐิน ราคาถูก

ตัวอย่างข้อความ ซองกฐิน ซองผ้าป่า มีดังนี้

- กำหนดการต่าง ๆ

- วันและเวลาจัดงาน

- ชื่อวัดที่จัดงาน

- รายชื่อเจ้าภาพและคณะกรรมการ

ส่งไฟล์ข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์เวิร์ดแล้วส่งมาให้ทางโรงพิมพ์ เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจึงจะสามารถตีราคาให้ได้ค่ะ 

กระดาษที่ใช้พิมพ์ใบฎีกานิยมใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งจุรายชื่อได้หน้าละประมาณ 180 – 200 ชื่อ ยกเว้นหน้าแรกที่ใส่ได้น้อยหน่อยเพราะต้องเว้นที่ไว้สำหรับใส่ข้อมูลอย่างอื่นด้วย

 เราพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ไม่ใช่ โรเนียว หรือถ่ายเอกสาร

 ส่งทั่วไทย ทางไปรษณีย์ หรือ kerry express

ประวัติ ผ้าป่า

 

ในสมัยพุทธกาล ผ้าหายากมาก พระสงฆ์ขาดแคลนจีวร ใส่แต่จีวรขาด พระสงฆ์ต้องหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าช้า เพื่อนำมาทำเป็นจีวร ชาวบ้านที่ใจบุญ จะเอาผ้าไปแขวนไว้ตามต้นไม้ ที่คาดว่า พระจะเดินผ่าน และเห็นผ้า พระสงฆ์ จะหยิบไปได้ โดยถือว่า ไม่มีเจ้าของ ผ้าชนิดนี้เรียกว่า ผ้าป่า   

ตัวอย่าง ซองผ้าป่า ซองกฐินสามัคคี

ซองผ้าป่า

 

 ตัวอย่าง ใบฎีกา 

ราคาค่าพิมพ์ซองผ้าป่า

 

 #การ์ดกฐิน   #การ์ดทอดกฐิน

การ์ดทอดกฐิน

 

 

 

คลิกเพื่อดู การ์ดงานบวฃ

พิมพ์การ์ดงานบวช

 

แผ่นพับบทสวดมนต์

 

nanasara