ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
สติ๊กเกอร์
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์ สกรีน ซองฟอยลฺ์
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
dot
dot
dot
dot
การ์ดงานบวช/การ์ดงานอุปสมบท

 รับพิมพ์การ์ดงานบวชราคาถูก

ขนาดการ์ดงานบวชมาตรฐาน  มี 2 ขนาด ให้เลือก คือ

1. ขนาด 5 x 7 นิ้ว ไม่พับ เหมาะกับข้อความสั้น

2. ขนาด 7 x 10 นิ้ว พับแล้วจะเหลือ 5 x 7 นิ้ว เหมาะกับข้อความยาว

 

การ์ด 4 สี พิมพ์ข้อความ สี เดียว   ซองเปล่า ไม่ได้พิมพ์ข้อความ

 การ์ดงานบวช  1 ชุด มีการ์ดสี ครีม หนา 150 แกรม + พร้อมซองงานบวช สีครีม  

      ขนาด 5 x 7 นิ้ว ราคา 4 - 5.50  บาท แล้วแต่จำน วน

      ขนาด 7 x 10 นิ้ว ราคา 5 - 6.50 บาท แล้วแต่จำนวน

 

 การ์ดงานบวช/การ์ดงานอุปสมบท 5 x 7 นิ้ว หน้าเดียว ไม่พับ

 การ์ดงานบวช1

 การ์ดงานบวช2

การ์ดงานบวช3

การ์ดงานบวช4

 

บรรพชา หมายถึง บวชเป็นเณร ส่วน อุปสมบท หมายถึง บวชเป็นพระ

การบวช เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นบุญกุศล เชื่อว่าจะได้บุญมาก ผู้บวชส่วนใหญ่จะแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษ บุพการี ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว

พ่อแม่จะได้บุญจากการอนุโมทนา แต่จะบุญมากกว่าผู้อื่นเพราะเป็นผู้ให้กำเนิด ผู้บวช

  

 

การ์ดงานบวช การ์ดงาน อูปสมบท 7 x 10 นิ้ว แบบ พับ ได้

 

 ราคาการ์ดงานบวช

   

 การเตรียม  ข้อความการ์ดงานบวช


กำหนดการอุปสมบท


1  ชื่อเจ้าภาพ    ..................................................................

2  ชื่อผู้บวช ทั้งชื่อจริง และ ชื่อเล่น  ...........................................

3  วัดที่จะบวช  ณ พัทธสีมา  ...................................................

4  สถานที่จัดงาน  ................................................................

5  วันที่บวช หมายกำหนดการของแต่ละวัน .................................... 

 

ผู้ที่ไม่มีเวลาบวช หรือ ไม่มีโอกาศบวช ลองอ่านเรื่อง บวชจิต
 

 
บวชจิต1
บวชจิต2
บวชจิต3
บวชจิต4
บวชจิต5
 
 
 
 
คลิกเพื่อดู แผ่นพับสวดมนต์
 
แผ่นพับสวดมนต์