ReadyPlanet.com
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
bulletPrint on Demand
bulletInk Jet Digital Printing
bulletLaser Digital Printing
bulletสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ
bullet3 ขนาดกระดาษมาตรฐาน iso ansi อเมริกาเหนือ
bulletวางแผน ทำ หนังสือรุ่น
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
การ์ดงานบวช/การ์ดงานอุปสมบท

 รับพิมพ์การ์ดงานบวชราคาถูก

บรรพชา หมายถึง บวชเป็นเณร ส่วน อุปสมบท หมายถึง บวชเป็นพระ

การบวช เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นบุญกุศล เชื่อว่าจะได้บุญมาก ผู้บวชส่วนใหญ่จะแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษ บุพการี ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว

พ่อแม่จะได้บุญจากการอนุโมทนา แต่จะบุญมากกว่าผู้อื่นเพราะเป็นผู้ให้กำเนิด ผู้บวช

 

อานิสงส์ใหญ่ ๆ ของการบวชมี 3 ประการ คือ

อานิสงส์ที่จะเกิดกับ ตัวผู้บวชเอง

ผู้ที่บวชตลอดชีวิต จะพ้นจากการเผาผลาญของไฟกิเลสและไฟทุกข์ หรือไฟกิเลส ไฟนรกจะน้อยลง ขี้นอยู่กับผู้บวชจะปฏิบัติธรรมวินัยได้แค่ไหน

ส่วนผู้ที่บวชชั่วคราว ได้ปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องพ้นทุกข์ เท่าที่จะปฏิบัติได้ เมื่อลาสึกแล้ว เป็นคนที่ดีกว่าเก่า เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำในครอบครัว

 

อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพ และร่วมงานบวช/งานอุปสมบท

 เจ้าภาพ ผู้ร่วมงานอุปสมบท ผู้ที่ช่วยงานบวช ผู้ช่วยจตุปัจจัย ช่วยลงแรงในการอุปสมบท จะได้อานิสงส์เสวยความสุข จะได้เกิดในสถานที่ดี ชาติตระกูลที่ดี มีอาชีพและกิจการมั่นคง บรรลุมรรคผล ได้ง่าย บิดามารดาที่เป็นประธาน จะได้บูญมากกว่าผู้อื่น 

 อานิสงส์ที่จะเกิดกับ พระศาสนา

 ถ้าศาสนาพุทธยังมีอยู่ในโลก ธรรมะของพระพุทธศาสนา จะได้รับการเผยแผ่ แก่ประชาชนให้ทำความดี ต่อไป

 

 โรงพิมพ์ เจอาร์ รับพิมพ์ รับทำ การ์ดงานบวช การ์ดงานอุปสมบท จัดส่งทั่วประเทศทางไปรษณีย์ หรือ kerry express

  การ์ดงานบวช แบบสำเร็จรูป ของโรงพิมพ์  ข้อความตามที่ลูกค้าระบุมา

 

 การ์ดงานบวช01

การ์ดงานบวช02

การ์ดงานบวช03

การ์ดงานบวช04

การ์ดงานบวช /การ์ดงานอุปสมบท

  

 การ์ดงานบวช/การ์ดงานอุปสมบท 5 x 7 นิ้ว หน้าเดียว ไม่พับ

 

 

 

การ์ดงานบวช การ์ดงาน อูปสมบท 7 x 10 นิ้ว แบบ พับ ได้

 การ์ดงานบวช  1 ชุด มีการ์ดสี ครีม หนา 150 แกรม + พร้อมซองงานบวช สีครีม  

 

ขนาดการ์ดงานบวชมาตรฐาน  มี 2 ขนาด ให้เลือก คือ

1. ขนาด 5 x 7 นิ้ว ไม่พับ เหมาะกับข้อความสั้น

2. ขนาด 7 x 10 นิ้ว พับแล้วจะเหลือ 5 x 7 นิ้ว เหมาะกับข้อความยาว

การ์ด 4 สี พิมพ์ข้อความ สี เดียว   ซองเปล่า ไม่ได้พิมพ์ข้อความ

 

    ขนาด 5 x 7 นิ้ว ราคา 4 - 5.50  บาท แล้วแต่จำน วน

    ขนาด 7 x 10 นิ้ว ราคา 5 - 6.50 บาท แล้วแต่จำนวน

 

 

 การเตรียม  ข้อความการ์ดงานบวช


กำหนดการอุปสมบท


1  ชื่อเจ้าภาพ    ..................................................................

2  ชื่อผู้บวช ทั้งชื่อจริง และ ชื่อเล่น  ...........................................

3  วัดที่จะบวช  ณ พัทธสีมา  ...................................................

4  สถานที่จัดงาน  ................................................................

5  วันที่บวช หมายกำหนดการของแต่ละวัน .................................... 


คลิกเพื่อดู แผ่นพับสวดมนต์
 
แผ่นพับสวดมนต์