ReadyPlanet.com
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
bulletPrint on Demand
bulletInk Jet Digital Printing
bulletLaser Digital Printing
bulletสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ
bullet3 ขนาดกระดาษมาตรฐาน iso ansi อเมริกาเหนือ
bulletวางแผน ทำ หนังสือรุ่น
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
ประกาศนียบัตร

JR Printing รับพิมพ์ ใบประกาศนียบัตร, ใบเกียรติบัตร, ใบวุฒิบัตร, Certificate หรือใบผ่านการอบรม, ใบประกาศพนักงานดีเด่น ด้วยระบบออฟเซทและดิจิตอล จึงได้ภาพที่คมชัด น่าเชื่อถือ ปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

กระดาษที่ใช้พิมพ์ ใบประกาศ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีดังนี้

- กระดาษการ์ดขาว ขนาด 240 แกรม และ 300 แกรม

- กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 210 แกรม, 230 แกรม และ 260 แกรม

- กระดาษเท็กซ์เจอร์ ACQ

ขนาดของ ใบประกาศนียบัตร

- 8.27 x 11.69 นิ้ว หรือขนาด A4

- 5.83 x 8.27 นิ้ว หรือขนาด A5

เทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษสำหรับการพิมพ์ ใบประกาศนียบัตร

- เคลือบมัน – เคลือบด้าน

- เคลือบ UV – เคลือบ Spot UV

- ปั๊มเงิน – ปั๊มทอง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ใบประกาศนียบัตร – เกียรติบัตร วุฒิบัตร

- ใบประกาศ หรือใบประกาศนียบัตร เป็นเอกสารที่แสดงถึงคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญา มอบให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด 

- เกียรติบัตร คือเอกสารเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องนับถือ เช่น บุคคลดีเด่น, พนักงานดีเด่น, นักเรียนดีเด่น เป็นต้น

 

- วุฒิบัตร คือเอกสารที่เป็นเครื่องหมายรับรองว่าผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฉบับดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ หรือผ่านการอบรมในหัวข้อที่ระบุอยู่ในวุฒิบัตรมาแล้ว เช่น การอบรมวิชาภาษาไทย การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี การอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น


 

ประกาศนีบัตร

     

 

ใบประกาศนียบัตร