ReadyPlanet.com
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
bulletPrint on Demand
bulletInk Jet Digital Printing
bulletLaser Digital Printing
bulletสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ
bulletขนาดกระดาษมาตรฐาน
bulletวางแผน ทำ หนังสือรุ่น
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/บิล
bulletซองผ้าป่า ซองกฐิน ใบฎีกา
bulletสติกเกอร์ พีวีซี ฟอยล์
bulletแผ่นพับ ใบปลิว leaflet
bulletซองจดหมาย ซองเอกสาร
bulletกระดาษหัวจดหมาย Letter
bulletปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนจีน 2561 2018
bulletพิมพ์โบรชัวร์ โบวชัวร์
bulletกล่องกระดาษแข็ง ครีม ฟอยล์
bulletฉลากสินค้า ป้ายสินค้า
bulletทำถุงกระดาษแฟชั่น
bulletโปสต์การ์ด ส.ค.ส.
bulletการ์ดงานบวช/อุปสมบท
bulletแผ่นพับบทสวดมนต์
bulletแบบฟอร์มทั้วไป
bulletประกาศนีบัตร
bulletแฟ้มกระดาษ แฟ้มสัมมนา
bulletพิมพ์ซองฟอยล์สกรีนซองฟอยล์
bulletพิมพ์การ์ดงานแต่งงาน
ประกาศนีบัตร

JR Printing รับพิมพ์ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร, วุฒิบัตร, Certificate หรือใบผ่านการอบรม, ใบประกาศพนักงานดีเด่น ด้วยระบบออฟเซทและดิจิตอล จึงได้ภาพที่คมชัด น่าเชื่อถือ ปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

กระดาษที่ใช้พิมพ์ใบประกาศที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีดังนี้

- กระดาษการ์ดขาว ขนาด 240 แกรม และ 300 แกรม

- กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 210 แกรม, 230 แกรม และ 260 แกรม

- กระดาษเท็กซ์เจอร์ ACQ

ขนาดของใบประกาศ

- 8.27 x 11.69 นิ้ว หรือขนาด A4

- 5.83 x 8.27 นิ้ว หรือขนาด A5

เทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษสำหรับการพิมพ์ใบประกาศ

- เคลือบมัน – เคลือบด้าน

- เคลือบ UV – เคลือบ Spot UV

- ปั๊มเงิน – ปั๊มทอง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับใบประกาศนียบัตร – เกียรติบัตร – วุฒิบัตร

- ใบประกาศ หรือใบประกาศนียบัตร เป็นเอกสารที่แสดงถึงคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญา มอบให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด 

- เกียรติบัตร คือเอกสารเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องนับถือ เช่น บุคคลดีเด่น, พนักงานดีเด่น, นักเรียนดีเด่น เป็นต้น

 

- วุฒิบัตร คือเอกสารที่เป็นเครื่องหมายรับรองว่าผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฉบับดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ หรือผ่านการอบรมในหัวข้อที่ระบุอยู่ในวุฒิบัตรมาแล้ว เช่น การอบรมวิชาภาษาไทย การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี การอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น


 

ประกาศนีบัตร

ใบประกาศนียบัตร