ReadyPlanet.com
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
bulletPrint on Demand
bulletInk Jet Digital Printing
bulletLaser Digital Printing
bulletสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ
bulletขนาดกระดาษมาตรฐาน
bulletวางแผน ทำ หนังสือรุ่น
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/บิล
bulletซองผ้าป่า ซองกฐิน ใบฎีกา
bulletสติกเกอร์ พีวีซี ฟอยล์
bulletแผ่นพับ ใบปลิว leaflet
bulletซองจดหมาย ซองเอกสาร
bulletกระดาษหัวจดหมาย Letter
bulletปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนจีน
bulletโบรชัวร์ โบวชัวร์
bulletกล่องกระดาษแข็ง ครีม ฟอยล์
bulletฉลากสินค้า ป้ายสินค้า
bulletทำถุงกระดาษแฟชั่น
bulletโปสต์การ์ด ส.ค.ส.
bulletการ์ดงานบวช/อุปสมบท
bulletแผ่นพับบทสวดมนต์
bulletแบบฟอร์มทั้วไป
bulletประกาศนีบัตร
bulletแฟ้มกระดาษ แฟ้มสัมมนา
bulletซอง อลูมิเนียม ฟอยล์
bulletพิมพ์การ์ดงานแต่งงาน
โบรชัวร์ โบวชัวร์

โบรชัวร์ โบวชัวร์

โบรชัวร์  ที่มีภาพ และ ข้อมูล สินค้า หรือบริการ ภาพและข้อมูลนั้นอาจจะเป็น ข้อมูลขององค์กร เช่น บริษัท ห้าง ร้าน ฯลฯ จุดมุ่งหมายของ โบรชัวร์ จึงใช้เป็นสื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการขาย โบรชัวร์ ที่ดีมีคุณภาพ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับสินค้าและบริการ ทำให้การขายง่ายขื้น

วางแผนทำ โบรชัวร์

 กำหนดหัวข้อที่จะใส่ในโบรชัวร์ ท่านจะต้องเตรียม รูปสินค้า ที่คมชัด เพื่อที่รูปในโบรชัวร์จะได้คมชัดด้วย ควรมีข้อความบรรยายรูปด้วยกำหนดขนาดที่จะพิมพ์ จำนวนหน้าที่จะพิมพ์ ให้ประเมิณจากจำนวนรูปและข้อความที่จะลงใน โบรชัวร์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จาก โรงพิมพ์ เจอาร์ พรินติ้ง โดยระบุขนาด จำนวนหน้า และจำนวนพิมพ์ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่าง โบรชัวร์ คร่าว ๆ (Layout) เพื่อว่า ในขั้นตอนการ ออกแบบ จะตรงตาม ความต้องการ และ โรงพิมพ์ จะได้ตีราคาได้

 โรงพิมพ์ เจอาร์ พรินติ้ง แนะนำ ขนาดมาตรฐาน โบรชัวร์ (Brochure)
21 x 29.7 cm
42 x 29.7 cm
หรือตามความต้องการของลูกค้า

กระดาษที่ใช้ในการผลิต โบรชัวร์  (Brochure)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-310 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper) 90-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper) 90-310 แกรม
- กระดาษปก (Cover Paper) 180 แกรม

 

 

การเพิ่มความสวยงาม
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบยูวีเฉพาะจุด Spot UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม

 

บรชัวร์ เคลือบด้วย พลาสติกด้านแล้ว เคลือบ spot uv บนภาพที่ต้องการเน้น ฯลฯ ข้อความในหน้าแรกของ โบรชัวร์ ต้องกระชับ สื่อถึงสิ่งที่ต้องการให้รับทราบ และเร้าใจให้อ่านหน้าต่อ ๆ ไป การจัดรูปแบบ โบรชัวร์ แต่ละหน้าให้มีลักษณะที่เข้ากัน และให้ดูไม่ขัดกัน เช่น จัดระยะขอบเท่ากันทุกหน้า ใช้สีโทนเดียวกัน ใช้ฟ้อนต์เดียวกัน ฯลฯ หน้าสุดท้ายของโบรชัวร์ มักจะเป็นสถานที่ติดต่อหรือจุดที่ให้บริการ