ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์กระดาษครอบแก้ว
dot
dot
dot
dot
bulletวันพืชมงคล ในปฏิทิน


nanasara


ซองผ้าป่า ซองกฐิน

การขอใบเสนอราคาซองผ้าป่า – ซองกฐิน

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * เพื่อที่ทางโรงพิมพ์จะได้ตีราคาได้ถูกต้อง หากท่านมีไฟล์รายชื่อที่พิมพ์ลงในโปรแกรมเวิร์ดเรียบร้อยแล้ว ราคาค่าพิมพ์ซองผ้าป่า – ซองกฐิน จะถูกลงค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการพิมพ์ซองผ้าป่า – ซองกฐิน

- กระดาษที่ใช้พิมพ์ จะเป็นกระดาษที่มีความหนา 80 แกรม เนื่องจากสามารถพิมพ์ได้ 2 หน้า 

- กระดาษปรู๊ฟราคาถูกกว่า แต่สีของกระดาษจะออกเทา ๆ

- กระดาษขนาด A4 สามารถบรรจุรายชื่อได้ตั้งแต่ 180 – 200 ชื่อ ยกเว้นหน้าแรกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานทอดผ้าป่าหรือทอดกฐิน จะบรรจุได้เพียง 50 – 80 ชื่อ 

- หมึกที่ใช้พิมพ์ซองผ้าป่า – ซองกฐิน มักใช้สีน้ำเงิน

 

- ทางโรงพิมพ์จะพิมพ์หน้าซองให้เฉพาะซองเล็ก ส่วนซองประธานและรองประธาน ลูกค้าจะต้องเขียนเอง

 

ชื่อ นามสกุล :  *
บริษัท ห้าง ร้าน :
ที่อยู่ :  *
โทร :  *
แฟกซ์ :
email :
ทอดที่วัด :  *
พิมพ์ไส้ในพร้อมซองกี่ชุด :  *
ซองอย่างเดียวกี่ใบ :  *
รายชื่อทั้งหมดกี่ชื่อ :  *
มีไฟล์รายชื่อหรือไม่ :  *
ซองและใบข้างในพิมพ์สี :  *
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ให้ตอบกลับทาง :