ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์กระดาษครอบแก้ว
dot
dot
dot
dot
bulletวันพืชมงคล ในปฏิทิน


nanasara


พิมพ์โบรชัวร์ โบวชัวร์

 

 รับพิมพ์โบรชัวร์

โบรชัวร์เป็นเอกสารที่มีภาพและ ข้อมูลสินค้าหรือบริการ

 

 โบรชัวร์ใช้เป็นสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย เป็นการแนะนำบริษัท สินค้า หรือบริการ นำเสนอต่อลูกค้า

 

โบรชัวร์ นิยมพิมพ์กันมี ขนาด คือ A5 (14.8 x 21 ซม)   A4 ( 21 x 29.7 ซม )  A3 (29.7 x 42 ซม ) มักจะพิมพ์ 4 สี บนกระดาษาอาร์ตมัน หรือ อาร์ตด้าน หนา 130 หรืด 160 แกรม มักจะถูกพับครึ่งหรือพับสามพับสี่ตอน

   โบรชัวร์ อาจจะแจกด้วยมือ หรือแทรกในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารหรือตั้งไว้ในกล่องให้คนหยิบ โบรชัวร์ ที่ดีมีคุณภาพ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับสินค้าและบริการ ทำให้การขายง่ายขื้น

ปัจจุบัน โบรชัวร์ อยู่ในรูป อิเล็กโทรนิคส์ เรียกว่า อีโบรชัวร์ (E-BROCHURE) ข้อดีก็คือ แจกจ่ายได้ในจำนวนไม่จำกัดและต้นทุนการแจกจ่ายถูกว่า โบรชัวร์กระดาษ

 

 ถ้าเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ มักจะถูกพับครึ่งหรือพับสามพับสี่ตอน

 

ถ้าพิมพ์ โบรชัวร์ จำนวนน้อย จะพิมพ์ด้วยดิจิตตอล จะถูกกว่าออฟเซ็ท   ถ้าพิมพ์จำนวนมาก จะพิมพ์ด้วยออฟเซ็ท จะถูกกว่าดิจิตตอล

 

ส่วนในปลิว จะใช้กระดาษราคาถูก เช่นกระดาษปรูฟ

 

วางแผนทำ โบรชัวร์

 กำหนดหัวข้อที่จะใส่ในโบรชัวร์ ท่านจะต้องเตรียม รูปสินค้า ที่คมชัด เพื่อที่รูปใน โบรชัวร์ จะได้คมชัดด้วย ควรมีข้อความบรรยายรูปด้วยกำหนดขนาดที่จะพิมพ์ จำนวนหน้าที่จะพิมพ์ ให้ประเมิณจากจำนวนรูปและข้อความที่จะลงใน โบรชัวร์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จาก โรงพิมพ์ เจอาร์ พรินติ้ง โดยระบุขนาด จำนวนหน้า และจำนวนพิมพ์ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่าง โบรชัวร์ คร่าว ๆ (Layout) เพื่อว่า ในขั้นตอนการ ออกแบบ จะตรงตาม ความต้องการ และ โรงพิมพ์ จะได้ตีราคาได้

ขนาดโบรชัวร์

 โรงพิมพ์ เจอาร์ พรินติ้ง แนะนำ ขนาดมาตรฐาน โบรชัวร์ (Brochure)
21 x 29.7 cm
42 x 29.7 cm
หรือตามความต้องการของลูกค้า

กระดาษที่ใช้ในการผลิต โบรชัวร์  (Brochure)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-310 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper) 90-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper) 90-310 แกรม
- กระดาษปก (Cover Paper) 180 แกรม

การเพิ่มความสวยงาม
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบยูวีเฉพาะจุด Spot UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม

 

บรชัวร์ เคลือบด้วย พลาสติกด้านแล้ว เคลือบ spot uv บนภาพที่ต้องการเน้น ฯลฯ ข้อความในหน้าแรกของ โบรชัวร์ ต้องกระชับ สื่อถึงสิ่งที่ต้องการให้รับทราบ และเร้าใจให้อ่านหน้าต่อ ๆ ไป การจัดรูปแบบ โบรชัวร์ แต่ละหน้าให้มีลักษณะที่เข้ากัน และให้ดูไม่ขัดกัน เช่น จัดระยะขอบเท่ากันทุกหน้า ใช้สีโทนเดียวกัน ใช้ฟ้อนต์เดียวกัน ฯลฯ หน้าสุดท้ายของโบรชัวร์ มักจะเป็นสถานที่ติดต่อหรือจุดที่ให้บริการ

รับพิมพ์โบรชัวร์

รับพิมพ์โบรชัวร์

รับพิมพ์โบรชัวร์

รับพิมพ์โบรชัวร์


รับพิมพ์โบรชัวร์

รับพิมพ์โบรชัวร์

รับพิมพ์โบรชัวร์

รับพิมพ์

รับพิมพ์โบรชัวร์

รับพิมพ์โบรชัวร์

รับพิมพ์โบรชัวร์

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อดู

พิมพ์แผ่นพับใบปลิว

พิมพ์แคตตาล้อก

 

 

 

คลิกเพื่อดู ปฏิทินแขวนจีน 

ปฏิทินแขวนจีน

nanasara