ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์กระดาษครอบแก้ว
dot
dot
dot
dot
bulletวันพืชมงคล ในปฏิทิน


nanasara


สีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ

ทำไมสีที่พิมพ์ไม่ตรงกับสีที่หน้าจอ

 ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานพิมพ์ก็คือ สีของงานที่ออกมาไม่ตรงกับสีที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณจะต้องรู้ก่อนว่าสีที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นเป็นสีในระบบ RGB (red, green, blue) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่สีคอยผสมสีต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ และกล้องถ่ายรูป รวมถึงสื่อชนิดอื่น ๆ ที่ใช้แสงในการแสดงภาพด้วย และถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้สีระบบ RGB เหมือนกัน สีที่ปรากฏบนหน้าจอของสื่อแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหรือล็อตเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

ส่วนสีต่าง ๆ ที่ใช้ในงานพิมพ์นั้น เป็นสีที่อยู่ในระบบ CMYK (cyan, magenta, yellow, black) เป็นแม่สีที่มีต้นกำเนิดเป็นสีทึบแสงเช่นเดียวกับสีโปสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นแม่สี คอยผสมสีใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกหลายร้อยสีเลยทีเดียว และเนื่องจากคุณสมบัติที่ทึบแสงของสี CMYK ทำให้งานที่ออกมามีสีออกหม่นมัวไม่สดใสเช่นเดียวกับสีในระบบ RGB

สีประเภทไหนเหมาะกับงานอะไร?

RGB เหมาะกับงานที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสื่อประเภทเดียวกัน เช่น การออกแบบเว็บไซต์ การทำพรีเซ้นเทชั่น 

(presentation) การทำอนิเมชั่น เป็นต้น

CMYK เหมาะกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นพับ โบชัวร์ โปสเตอร์ หนังสือ นิตยสาร ปฏิทิน ฯลฯ

ทำอย่างไรจึงจะได้สีที่ต้องการ?

เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบทั้งหลายแล้ว ควรทำการปรู๊ฟงานออกมาก่อนเพื่อเทียบสีว่าเหมือนหรือต่างกับสีที่ต้องการมากน้อยแค่ไหน แต่ก็มีบางระบบเช่นกันที่ไม่สามารถปรู๊ฟงานออกมาก่อนได้ ทางที่ดีที่สุดคือติดต่อและแจ้งความต้องการของคุณให้ชัดเจนจะได้เข้าใจตรงกันเพื่อที่งานจะได้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

 .