ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์กระดาษครอบแก้ว
dot
dot
dot
dot
bulletวันพืชมงคล ในปฏิทิน


nanasara


ขั้นตอนการสั่งพิมพ์

 

ขั้นตอนการสั่งกล่อง

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์งาน

ขั้นที่ 1. ส่งรายละเอียดงาน และ ไฟล์งาน

ทางลูกค้าเตรียมรายละเอียดงาน, รูปภาพประกอบต่างๆ ทาง Email, LINE หรือ แฟกซ์ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอราคา


 

ขั้นที่ 2. ตีราคา และ เสนอราคา

ท่านสามารถดูราคางานพิมพ์ โดยคลิกที่ เมนูหลัก หัวข้อ ขอราคา หรือถ้าได้รับใบเสนอราคาจากเรา หากท่านพอใจในราคาที่เราเสนอ กรุณาออกใบสั่งซื้อ แล้วส่งแฟกซ์มาให้เรา หากทานไม่มีใบสั่งซื้อ ท่านจะเซ็นชื่อในใบเสนอราคาก็ได้ แล้วส่งมาที่โรงพิมพ์


 

ขั้นที่ 3. วางมัดจำ

หลังจากท่านแฟกซ์ ส่ง ใบสั่งซื้อ/จ้างทำ มาถึง บริษัท เจอาร์ พรินติ้ง แอนด์ คอมพิวท์ จำกัด

กรุณามัดจำ 30 % (ถ้าเป็นถุงและปฏิทิน มัดจำ 50 %) ของราคาที่เสนอ เข้าบัญชี ธนาคาร แล้วส่งสลิป pay-in พร้อมเขียนกำกับชื่อลูกค้า และชื่องาน เพื่อสะดวกในการติดตามงานต่อไป


 

ขั้นที่ 4 ทำแบบ  แก้ไขแบบ

กรณี ที่ทางโรงพิมพ์ทำ อาร์ตเวิร์คให้ จะส่งแบบให้ลูกค้า ตรวจ แก้ไข

กรณี ท่านจัดเตรียมต้นฉบับอาร์ตเวิร์คเอง ขอแนะนำการจัดทำไฟล์ อาร์ตเวิร์ค

ถ้าเป็นไฟล์PDFทำการขยายภาพเกิน300 %แล้วไม่แตก แปลว่าใช้ได้

ถ้าทำในphotoshopกำหนดสีให้เป็น ระบบCMYKภาพที่พิมพ์ออกมาจะได้ไม่เพี้ยน

ความละเอียด อย่าให้ต่ำกว่า300 dpiจะให้ดีควรเป็น600 dpiขี้นไป

ถ้าไฟล์งานเป็นillustratorตัวอักษร ให้ create outlineก่อน และsaveไฟล์ อย่าลืมinclude linkหรือsaveแบบEPS


 

ขั้นที่ 5 ลูกค้า ตรวจแบบ อนุมัติแบบ หรือ อาร์ตเวิร์ค

ทางโรงพิมพ์จะพิมพ์ ดิจิตอลปรูฟให้ลูกค้าตรวจงานก่อนพิมพ์จริง เมื่อลูกค้าเซ็นอนุมุติการพิมพ์ เราจึงจะดำเนินการขั้นต่อไป แต่ถ้าลูกค้าเข้มงวดเรื่องสี ต้องทำการปรูฟออฟเซ็ท แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถ้าลูกค้าไปเซ็นอนุมัติการพิมพ์ เราจะไม่มีการพิมพ์


 

ขั้นที่ 6. ดำเนินการพิมพ์ หลังลูกค้าคอนเฟิร์ม แบบ

หลังจากที่ต้นฉบับได้รับการ approve หรืออนุมัติให้พิมพ์แล้ว เราจึงจะเริ่มพิมพ์ ระยะเวลาอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และปริมาณงาน กำหนดส่งมอบที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบ


 

ขั้นที่ 7. แจ้งงานเสร็จ และยอดค้างชำระ

ชำระเงินสดกับพนักงานที่มาส่งสินค้า [ใช้ได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ]

ชำระด้วยเช็ค สั่งจ่าย บริษัท เจอาร์ พรินติ้ง แอนด์ คอมพิวท์ จำกัด

หากโอนเงิน ส่งสำเนาใบนำฝากมา โทรมาแจ้งที่เบอร์ 02 706 5414 เพื่อการตรวจสอบและเตรียมจัดส่งสินค้าค่ะ


 

ขั้นที่ 8. ส่งงานให้ลูกค้า

แจ้งกำหนดส่งงาน ซึ่งอาจจะส่งโดย พนักของโรงพิมพ์เจอาร์ หรือ KERRY หรือไปรษณีย์ หรือขนส่งที่ลูกค้าสะดวก กรณีเป็นลูกค้าต่างจังหวัด


 

email : jrprinting61@gmail.com หรือ แฟกซ์ 02 706 5472