ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
สติ๊กเกอร์
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
ปฏิทินแขวนโปสเตอร์
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์ สกรีน ซองฟอยลฺ์
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์กระดาษครอบแก้ว
dot
dot
dot
dot
bulletวันพืชมงคล ในปฏิทิน


nanasara


วางแผน ทำ หนังสือรุ่น

 

1. คำนวนจำนวนเล่มที่ต้องการ และงบประมาณ

ขั้นแรก คำนวนจำนวนหนังสือรุ่น ว่าต้องการกี่เล่ม โดยคำนวนจากจำนวนห้องและนักเรียนต่อห้อง ยกตัวอย่าง ห้องเรียน 10 ห้อง ๆละ 40 คน คิดเป็น 400 เล่ม โรงเรียนเก็บไว้ 20 เล่ม รวมเป็น 420 เล่ม ถ้าเก็บเงิน คนละ 300 บาท เท่ากับ 400 x 300 ได้ 120,000 บาท คืองบประมาณในการทำหนังสือรุ่น

 

2. กำหนดเนื้อหาหนังสือรุ่น ตัวอย่าง

ปกหน้า/หลัง                  ประวัติโรงเรียน

บุคคลสำคัญของโรงเรียน โอวาทของอาจารย์ใหญ่

ทำเนียบอาจารย์             ภาพรวมกิจกรรม

รูปและสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน ทำเนียม นักเรียน แต่ละชั้น

รูปหมุ่แต่ละชั้น คณะจัดทำหนังสือรุ่น

 

3 กำหนดกระดาษและสีที่พิมพ์

 กระดาษปกควรเป็น การ์ดอาร์ต 230 แกรมขึ้นไป พิมพ์สอดสี 4 สี หน้าที่เป็นรูปหมู่ ควรพิมพ์สอดสี 4 สี เป็นกระดาษอาร์ต 130-160 แกรม กำหนดว่า หัวข้อไหนจะพิมพ์ สอดสี 4 สี หรือ พิมพ์สีเดียว หน้าที่พิมพ์สีเดียว อาจใช้ 80 - 100 แกรม จำนวนหน้าต้องเป็นเลขคู่ เพราะกระดาษหนึ่งแผ่นมี 2 หน้า ถึงขั้นนี้ จะได้ตัวเลขจำนวนหน้าพิมพ์ 4 สี และจำนวนหน้าสีเดียว จำนวนเล่ม ขนาดหนังสือรุ่น ว่าเป็น เอ4 หรือเอ5 แล้วแต่งบประมาณจะอำนวย

 

4. ตรวจสอบราคา

การพิมพ์หนังสือรุ่น ขนาดของหนังสือ จำนวนหน้า ความหนาของกระดาษ และจำนวนสีในการพิมพ์นั้น จะมีผลต่อราคา โดยเฉพาะจำนวนเล่ม จะมีผลต่อ ราคาต่อเล่ม ยิ่งจำนวนมากราคาต่อเล่มจะยิ่งถูกลง ถ้าราคาต่อเล่ม สูงกว่างบประมาณ ให้ลดจำนวนหน้าสี หรือลดความหน้า แต่ถ้ามีงบเหลือ ก็เพิ่มหน้าสี หรือเพิ่มความหนาของกระดาษก็ได้ แต่ถ้าลดทุกอย่างแล้ว ราคายังสูงกว่างบประมาณ ก็ต้องเพิ่มราคาหนังสือที่เก็บกับนักเรียน

 

5. การทำอาร์ตเวิร์ค

 ท่านสามารถสร้างอาร์ตเวิร์ค โดยใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator

กำหนดหน้าหนังสือรุ่น หนึ่งหน้าต่อ 1 ไฟล์งาน กำหนด Resolution มากกว่า 300 dpi หน้ากระดาษขนาดเท่าหนังสือจริง ใช้ Mode CMYK Color * กรณีถ้าใช้ตัวอักษรเป็นสีดำ ให้กำหนดค่าสีเป็น C=0 M=0 Y=0 K=100 *

ถ้าทำจากโปรแกรม Illustrator ให้ save เป็นไฟล์ ai. โดยแนบฟอนต์ที่ใช้ หรือ create outline (เลือกตัวหนังสือทั้งหมดแล้ว Type > Create outline)และรูปภาพทั้งหมดมาด้วย ในกรณีที่เซฟเป็น pdf. ให้เซฟเป็น หน้าละ 1 ไฟล์ และตั้งชื่อหน้าเรียงลำดับมา

 ถ้าทำจากโปรแกรม Photoshop ให้ save แบบรวม layer เป็นไฟล์ psd. หรือ pdf. หน้าละ 1 ไฟล์ และตั้งชื่อหน้าเรียงลำดับมา

 

6. การส่งไฟล์อาร์ตเวิร์ค

 การส่งไฟล์งานให้เรานั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่ขอแนะนำ 3 วิธี ง่ายๆ ดังนี้

- ส่งผ่าน www.mailbigfiles.com ดูวิธิส่งจาก เมนูย่อย

- การส่งไฟล์ทางอีเมล (กรณีไฟล์ไม่ใหญ่มาก) ส่งได้ที่ อีเมล kpirin@gmail.com / jrprinting61@gmail.com

- ส่ง CD/DVD หรือ นำไฟล์มาส่งให้ที่โรงพิมพ์

ในกรณีที่ท่านได้ส่งไฟล์อาร์ตเวิร์ค เรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันการส่ง ที่เบอร์ 02 706 5414 เพื่อยืนยันว่าไฟล์มาถึงหรือยัง

 

7. การชำระเงิน จะแบ่งการชำระเงินเป็น 2 งวด

งวดแรก มัดจำ 20 % ของราคาพิมพ์ หลังจากท่านได้ตรวจรูปแบบหนังสือเรียบร้อยแล้ว จ่ายอีก 30 % และพร้อมสู่ขั้นตอนการจัดพิมพ์

งวดสอง จัดส่ง เพราะจ่ายส่วนที่ เหลือ

แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ทางแฟกซ์ 02 706 5472 หรือ

สแกนหลักฐานการโอนเงิน ส่งทางอีเมล jrprinting61@gmail.com

ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ ID: jrprinting

 

 

คลิกเพื่อดู ปฏิทินแขวน

ปฏิทินแขวนจีน