ReadyPlanet.com
dot
บริการพิมพ์
dot
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ซองผ้าป่า ซองกฐิน
สติ๊กเกอร์
แผ่นพับใบปลิว
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
หัวจดหมาย
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ถุงกระดาษถุงแฟชั่น
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์การ์ดงานบวช
แผ่นพับสวดมนตฺ์
พิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์ สกรีน ซองฟอยลฺ์
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์คูปอง
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
dot
dot
dot
dot
ประวัติ ปฏิทินจีน

ปฏิทินมีประโยชน์มากในการบอก วัน เดือน ปี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในการทำธุรกิจ การกู้ยืม การกำหนดวันสำคัญ สมัยก่อนเป็นสังคมเกษตร ก็ต้องกำหนดวันเริ่มเพาะปลูก ปฏิทินช่วยให้ชาวนารู้ว่าเมื่อไรจะต้องเริ่มปลูกข้าว

 

ปฏิทินจีน จันทรคติ


ใช้กำหนดวันสำคัญ ตามประเพณีจีน ในหนึ่งปีมี 12เดือน แต่ละเดือนอาจมี 29 หรือ30วันแล้วแต่ดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก ซึ่งเดือนที่มี 29วัน เรียกว่า เดือนขาด ส่วนเดือนที่มี 30วัน เรียกว่า เดือนเต็ม การกำหนดว่า เดือนใดเป็นเดือนเต็มหรือขาด คำนวณจากวันจันทร์ดับทางดาราศาสตร์ที่ทำไว้ โดยนับวันจันทร์ดับของเดือนหนึ่งเป็นดิถีที่หนึ่ง จนถึงวันก่อนวันจันทร์ดับถัดไป ซึ่งจะได้ 29 หรือ30วัน


คนจีนโบราณเริ่มใช้ปฏิทิน เมื่อ3,000ปีก่อนนี้ จักรพรรดิ Yaoทรงโปรดให้โหรหลวงทำปฏิทิน โดยกำหนดให้ 1ปีมี354วัน ซึ่งตรงกับจันทรคติคือ ดวงจันทร์โคจรรอบโลก(12x29.5)


ครั้นถึงราชวงศ์โจว (หลัง)การจัดเรียงเดือนก็พัฒนาให้เป็น29วัน สลับกับ30วัน โดยอาจมีเดือนอธิกมาสเพิ่มขึ้นมาก็ได้ ภายหลัง ความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์สมัยยุคจ้านกว๋อ ก็ได้ทำให้ปฏิทินมีความแม่นยำสูงขึ้น ได้มีการกำหนดให้หนึ่งปีสุริยคติมี 365¼วัน คล้ายกับปฏิทินจูเลียน


ครั้นราชวงศ์ฉิน ปฏิทินจีนก็ถูกปรับอีกครั้งหนึ่ง โดยให้วันแรกของเดือนแรกไปอยู่ที่วันจันทร์ดับของต้นฤดูหนาว แต่ถึงกระนั้นก็มีปฏิทินที่ใช้หลักเกณฑ์เดิมอันตกทอดมาแต่โบราณ ซึ่งยังมิได้เลิกใช้ เมื่อเทคนิคการพิมพ์ก้าวหน้าขึ้น ชาวจีนได้จัดพิมพ์ปฏิทินลงในสมุดกระดาษ

ราคาปฏิทินจีน
 


  คลิกเพื่อดู

ปฏิทินแขวนจีน