ReadyPlanet.com
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
bulletPrint on Demand
bulletInk Jet Digital Printing
bulletLaser Digital Printing
bulletสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ
bulletขนาดกระดาษมาตรฐาน
bulletวางแผน ทำ หนังสือรุ่น
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/บิล
bulletซองผ้าป่า ซองกฐิน ใบฎีกา
bulletสติกเกอร์ พีวีซี ฟอยล์
bulletแผ่นพับ ใบปลิว leaflet
bulletซองจดหมาย ซองเอกสาร
bulletกระดาษหัวจดหมาย Letter
bulletปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนจีน
bulletโบรชัวร์ โบวชัวร์
bulletกล่องกระดาษแข็ง ครีม ฟอยล์
bulletฉลากสินค้า ป้ายสินค้า
bulletทำถุงกระดาษแฟชั่น
bulletโปสต์การ์ด ส.ค.ส.
bulletการ์ดงานบวช/อุปสมบท
bulletแผ่นพับบทสวดมนต์
bulletแบบฟอร์มทั้วไป
bulletประกาศนีบัตร
bulletแฟ้มกระดาษ แฟ้มสัมมนา
bulletซอง อลูมิเนียม ฟอยล์
bulletพิมพ์การ์ดงานแต่งงาน
ซอง อลูมิเนียม ฟอยล์

พิมพ์ซองอลูมิเนียมฟอยล์หน้าเรียบซีล 3 ด้าน

 

 

ซองฟอยล์ทำจากโลหะอลูมิเนียม ซึ่งถูกนำมาหลอมและรีดให้เป็นแผ่นบาง ทำเป็นซองที่รักษาความสดของอาหาร ป้องกันการสูญเสียน้ำ การซึมผ่านของไขมันและน้ำมันได้ดี นอกจากนี้ยังป้องกันอากาศภายนอกหรือกลิ่นแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสกับอาหารด้วย จึงนิยมนำมาใช้ห่ออาหารเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็น ห่อแซนด์วิชและอาหารสำหรับการไปปิกนิก รวมถึงห่ออาหารเพื่อนำเข้าอบหรือย่างด้วย  เนื่องจากซองฟอยล์ไม่ดูดหมึกพิมพ์ จึงต้องใช้หมึกพิเศษในการพิมพ์

 

 

ประโยชน์ของการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ซองฟอยล์

 

 

1.   เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา ป้องกันการเสื่อมเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรจุอาหารด้วยถุงพลาสติกทั่วไปอากาศสามารถเข้าไปได้ โดยซึมเข้าไปทีละน้อย ส่งผลให้อาหารเสื่อมเสียคุณภาพได้ง่าย แต่ถ้าเป็นซองฟอยล์การซึมเข้าของอากาศจะเป็นไปได้น้อยกว่า ทำให้เราสามารถเก็บรักษาสินค้าไว้ได้นานขึ้น

 

 

2.   ช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร โดยปกติแล้วในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีองค์ประกอบของไขมันสูง จะมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารประเภท BHA และ BHT เพื่อช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  แต่เมื่อใช้ซองฟอยล์ในการบรรจุอาหารแล้ว  อากาศจะซึมเข้าไปได้น้อยลง ทำให้ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของไขมันและ น้ำมันที่ใช้ใน กระบวนการผลิต โดยการลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ดังนั้นจึงสามารถช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารได้อีกทางด้วย

 

 

3.   เทคนิคการบรรจุที่ถูกออกแบบ ให้มีการขึ้นรูปภาชนะเป็นซองทรงหมอน และเมื่อบรรจุให้ถุงพองตัวขึ้น เป็นส่วนช่วยในการปรับปรุงลักษณะของภาชนะบรรจุให้มีความสะดุดตามากขึ้น และยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดกับผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุด้วย เช่น การแตกหักของชิ้นมันฝรั่งทอด เป็นต้น